Hürriyet - Çevreci Butik Oteller

HÜRRİYET – 9 AĞUSTOS

Türkiye 'her şey dahil'denvazgeçsin, çevreci butikotellere ağırlık versin Hayri ÇETİNKAYATURKON HoldingTurizm DirektörüAlman DieterSchenk, "Türkiye'ninbüyük bir turizm potansiyeli var.Ama hepsini kullanmıyoruz.Türkiye'nin imajını geliştirmekiçin yeni yollar bulması gerekiyor"dedi. Schenk, öncelikle her şeydahil sisteminden vazgeçilmesi veçevreyi korumaya olanak verenbutik otellere ağırlık verilmesigerektiğini söyledi.İstanbul ve AntalyaıDatça yakınlarındaki SelectMaris'in yönetimini Robinson'dan devralıp işletmesini üstlenenTurkon Holdingin Turizm Direktörü Dieter Schenk,Türkiye'de İstanbul ve Antalya'nırönemli turizm merkezleriolduğunu, ancak diğer bölgelerinhiç tanıtılmadığma dikkat çekti.Schenk, "Antalya'da birbirininkopyası olan ve birbiriyle rekabeteden her şey dahil oteller var.Bunların yerine butik oteller öneçıkmalı. Çevreye zarar vermeyeson vermeliyiz" diye konuştu. 10yıl Antalya'da yaşamış olan veülkenin turistik yerlerini, doğal vekültürel güzellikleri çok iyi bilenSchenk'e göre, Türkiye'nin çeşitlibölgeleri için sloganlar bulunmalı,yayılmak; buralarda küçük otellerkurularak değişik turizm türlerineolanak sağlanmalı. Böyle bir tercihsayesinde, Türkiye'de İstanbul veAntalya dışında yeni markalaryaratılabilir.İspanya olabilirTürkiye'nin turizmde hızlabetonlaşma yolunda ilerlediğiuyarısında bulunan Schenk,sektörde bu hatayı daha önceişleyen ve geri adım atanİspanya'yı yetkililere örnekgösteriyor. 40-50 yıl önceAvrupa'nın en çok turist çekenbölgesi olan İspanya adasıMallorca'mn zamanla doğasınınbozulmasıyla nasıl gözdendüştüğünü hatırlatan Schenk,şunları söyledi: "İspanyahükümeti bu bozulma üzerinebölgede büyük otel yapımınıdurdurdu, butik otellere yönelimisağladı ve çevreyi yeşillendirerekkoruma altına aldı. Böylece büyükbir dönüşüme imza atıldı."Schenk'e göre, bu adımlarlayeni bir imaj oluşturup yenidendeğer kazanan Mallorca,Türkiye'ye örnek olmalı. Schenk,"İspanya'nın birçok bölgesi,kendilerine özgü özellikleri öneçıkarılarak turist çekiyor.Kaynaklar iyi değerlendirilirse,İspanya gibi olma şansımız var"diye konuştu.Türkiye için yanlışSchenk, çok alkol tüketilmesineolanak veren 'her şey dahil'sisteminin, alkol fiyatlarının çokyüksek olduğu Türkiye için yanlışolduğunu belirtti. Schenk,"Antalya'daki tesislerin yüzde 90'ıbu sistemle işliyor. Türkiye'devergilerden dolayı içki çok pahalı.Mesela Çankaya şarabıAlmanya'da daha ucuz! Her şeydahil sistemdeyse içki çoktüketiliyor. Dolayısıyla otel azkazanıyor, hizmet kalitesini dedüşürüyor" diye konuştu.Bunun uzun vadelidüşünememektenkaynaklandığını ifade edenSchenk, Türkiye'nin her şey dahilsistemden, 5 yıldızlı lüks otelsegmentine geçmesini önerdi.Schenk, daha önce Robinsontarafından işletilen Select Maris'te,yönetimin Turkon Holding'egeçmesiyle 'her şey dahil1sisteminin kaldırıldığını, yeniuygulamanın işletme olarak dahaverimli olduğunu söyledi.P TURKONHolding TurizmDirektörü DieterSchenk, "SelectMaris'te 14 milyondolarlık birrenovasyon yaptık.Yeni bir spa merkeziaçtık, fitnessolanaklarımızıgenişlettik. Fiyatlarda gereğindenyüksek değil" dedi.Robinson'danayrılan şirket, otelidaha yüksekstandarda taşımış.Şirket yeni projelereaçık ve Türkiye'yiturizmde iyi birkonuma getirmeyiamaçlıyor. DTKTER Schenk,i Select Maris'te kalan İsviçreli bir turistin, bir zamanlarhiç sevmediği Türkiye'nin, dahasonra nasıl hayranı olduğunuanlatarak, sektörün Türkiye için öneminedikkat çekti. Schenk, şöyle konuştu:"RTL'de yayınlanan Türkiye tanıtımı izlediktensonra otelimizde kalan İsviçreli bir turist, banagelmeden önce Türkleri hiç sevmediğini açıkçasöyledi. Ancak buraya geldiğinde kafasındaki Türkiyeimajı tamamen değişmiş. Gelen turistleri şaşırtmakve memnun etmek çok önemli, çünkü ülkelerinedöndüklerinde bunu başkaları ile paylaşacak,Türkiye'nin elçisi rolünü üstlenecek, tanıtımınıyapacaklar. Bu sayede Türk turizmi, siyasiistikrarsızlıktan etkilenmeksizin büyümesinisürdürebilecek."DATÇEV için'beyazgece'de tablo satıppara topluyor DATÇA'da Avrupa'nın en eski plajlarıbulunduğuna dikkat çeken Dieter Schenk, bölgedeçevreyi koruma ve güzelleştirmek için bazı projeleryürüttüklerini söyledi. Schenk, bu konuda şubilgileri aktardı: "Burada yürüttüğümüz iki çevreprojemiz var. DATÇEV'in para toplamasına yardımediyoruz. Ayda bir kez, plastik torbalarla yollardançöp toplanıyor. Ayrıca çevreye dönük ikinci birprojemiz için, "Her hafta buluşup, bir 'WhiteEvening-Beyaz gece' düzenleniyor. Gecede 2-3 saatiçerisinde bir tablo yapılıyor ve bu tablo bir açıkartırmayla satılıyor. Şimdiye kadar yapılan tablolar100-460 euro arasında fiyatlara alıcı buldu. Bu ikiprojemizle 2 ay içerisinde 3000 euro topladık.Marmaris-Datça arasında ağaçlandırma çalışmalarıyapıyoruz, l ağaç, 50 kişinin l günlük oksijeninisağlar. Bu çalışma kapsamında bölgeyiyeşillendirip 'The Green Gate to Datça-Datça'yaaçılan yeşil kapı'yı oluşturacağız."SELECT Maris'in yönetimini Robinson'dan devralan Turkon Holding'inTurizm Direktörü Dieter Schenk, Türkiye'nin uygulayacağı alternatifi stratejilerle turizmde İspanya olabileceğini söyledi. Türkiye'nin herl şeyden önce iyi bir imaj oluşturması gerektiğine dikkat çeken Schenk,"Her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli ve çevreyikorumaya olanak verenbutik otellere ağırlıkverilmeli" dedi.