×
Hotel Care

Hotel Care, deneyimli sektör liderleri tarafından sürdürülebilir çözümler sunan yeni nesil bir otel online pazarlama & satış yönetimi ve danışmanlık şirketidir.

Amacımız, partner otelimiz için uzun vadeli stratejiler oluşturmak, yatırım getirisini verimli hale getirmek ve maksimum seviyede artırmaktır. Hotel Care ekibi, verimliliği korurken bir rekabet avantajı yaratmak için çok disiplinli kapsamlı bilgiye ve odağa sahiptir. Farkı yaratan detaylar ve insanlardır.

Bilgi çağında yaşıyoruz! Tüketiciler daha fazla talepkar, daha bilgili ve para odaklı hale gelmiştir. Bu da; bir otel pazarlamasını daha karmaşık ve zorlu kılmaktadır. TripAdvisor gibi görüşlerin belirtildiği internet kaynaklarına herkes ulaşabilmekte ve seyahat edenler elde edebilecekleri tüm bilgi kırıntılarını detaylı incelemektedir. Yüksek rekabet söz konusu olup, her gün oteller için yeni tehdit ve rekabetler ortaya çıkmaktadır. Bu da genel olarak anlaşılır bir pazarlama eylem planına hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır.

Hotel Care, gelişmesi ve yeni pazar segmentlerine girmesi gereken, proaktif ve fırsat arayan bir otel işletmesine uzman hizmetler sunmaktadır.
Pazarlama stratejimiz; söz konusu hizmetlerin, otelin misafir ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu bilmesini sağlamaya dayalıdır.
Buradaki kritik nokta, doğru bilginin doğru otel misafirine doğru zamanda sunulmasıdır.
Tanıtım stratejimiz entegrasyon, doğrudan satış, doğrudan pazarlama ve dijital pazarlama unsurlarını içerir. Büyüme ve karlılığı sağlamak için doğru zamanda dinamik bir yaklaşımla doğru stratejileri uyguluyoruz!
"    Markalaştırma ve ilişkilendirme
"    Ayrıntılı mevcut durum analizi ve rekabet analizi
"    Özenle tasarlanmış bir strateji ile farklı pazar segmentlerinde oteli konumlandırma
"    Segmentasyon karışımı
"    Ayrıntılı pazarlama eylem planı
"    Sosyal medya yönetimi
"    SEO (arama motoru optimizasyonu), web sitesi kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin alıcılara dönüştürülmesi

İşletmeler neyi, ne zaman, kime ve hangi bedel karşılığında satacakları konusunda önemli kararlarla karşılaşır. Gelir yönetiminde, geliri artırmak amacıyla bu soruları yanıtlamak üzere veriye dayalı yöntem ve stratejiler kullanılır. Gelir yönetimi disiplini, veri madenciliği ve operasyon araştırmalarını strateji, müşteri davranışını kavrama ve satış ekibi ile ortaklık kurma süreçleriyle birleştirir.
Günümüzde, gelir yöneticisi analitik ve detay odaklı olmalı; diğer taraftan, stratejik düşünme ve satış departmanı ile ilişkileri yürütebilme becerisine sahip olmalıdır.
Gelir yönetimi, genel işletme teorisinin bir parçası haline gelmiş olup, son 20-25 yıldır uygulanmaktadır. İster yeni çıkan bir disiplin, ister yeni bir yönetim bilimi olsun (her iki şekilde de adlandırılır), gelir yönetimi gelir odaklı belirli işletmelerin karlılığını artırmaya yönelik bir dizi hasılat maksimizasyon stratejisi ve yöntemidir. Karmaşıktır; çünkü yönetim kontrolünün birçok unsurunu içerir, bunlardan bazıları şunlardır:
 
"    Fiyat yönetimi
"    Gelir akışı yönetimi
"    Dağıtım kanalları yönetimi

Pazarlama, operasyonlar ve finans yönetimi unsurlarını son derece başarılı bir yeni yaklaşım içinde harmanladığı için, gelir yönetimi adeta bir disiplindir.

"    Online satışlarınızı analiz ediyor ve yönetiyoruz.
"    Gelir, ortalama günlük oda fiyatı, doluluk ve oda başı elde edilen gelir bakımından uygun şekilde segmentlere ayrılmış bir analitik gelir bütçesi oluşturuyoruz.
"    Her bir tesis için pazar segmentlerini ve bunların performanslarını maksimuma çıkarmaya yönelik strateji ve teknikleri belirliyoruz.
"    Uygun online rezervasyon kanallarını seçiyoruz ve otelin yararına ve gereksinimlerine göre oteli anlaşma aşamasına geçiyoruz ve yönetiyoruz.
"    Otellerin online reklam mecralarındaki kurulumlarını yapıyor ve yönetiyoruz.
"    Fiyatları, en uygun ücretleri, ibra dönemleri, non refundable ve iptal politikasını belirliyoruz.
"    Tüm geçici satış promosyonlarını yönetiyor ve gerektiğinde tüm satış paketlerini ve/veya özel promosyonları belirliyoruz.

Daha Fazla Detay için [email protected] adresine mail atabilir veya websitemizden bize ulaşabilirsiniz. https://www.hotelcare.co/
Konaklar Mah. Akçam Cad. No. 9/1 4.Levent İstanbul
T: +90 212 236 61 00

Favorilere Ekle
Favoriler