Gerçek Mutluluğun 3 Sırrı

Sevgi… Sevgi… Sevgi… 
İnsanın ömrü boyunca peşinden koştuğu mutlulukla ilgili bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Konuyla ilgili yapılmış en uzun ve kapsamlı çalışmalardan birinin sonuçları bütün bu araştırmaları özetler nitelikte. Bilim son noktayı şöyle koyuyor: Hayatta mutluluğun yolu ilişkilerimizden geçiyor. 
Harvard Üniversitesi psikiyatristlerinden Robert Waldinger önderliğinde yürütülen 75 yıllık çalışma, şimdiye dek yetişkin hayatı üzerinde yürütülmüş en uzun süreli çalışmalardan biri ve çok sayıda araştırmanın sonucunu içinde barındırıyor. 1938 yılında başlatılan araştırma için 12 ve 16 yaşları arasında 456 kişinin mutluluk seviyeleri, hayatları boyunca belirli aralıklarla kayıt altına alınmış. Bu kişilerle iki yılda bir yapılan anketlerde evlilik durumu, çalıştıkları işten duydukları tatmin duygusu ve sosyal aktiviteleri gibi kriterlere bakılmış. Her beş yılda bir kapsamlı fiziksel kontrollerden geçirilmişler. Sonuç olarak ortaya çıkan büyük buluşu araştırmacılar şöyle özetlemiş: İyi ilişkiler içinde olmak bizi daha mutlu ve sağlıklı yapıyor!
Waldinger mutluluğun reçetesini üç maddede özetliyor:
1- Aile, arkadaşlar ve sosyal çevreyle yakın ilişkiler kurmak
2- Kurulan ilişkilerin sayısına değil niteliğine önem vermek
3- İstikrarlı, destekleyici bir evlilik hayatı
"Toplum, iş ve para kazanmaya diğer her şeyin üzerinde vurgu yapıyor. Oysa bu 75 yıl boyunca çalışmamız gösterdi ki en mutlu ve geç yaşa kadar en sağlıklı kişiler aile, arkadaş ve sosyal çevreleriyle ilişkilerine yatırım yapanlar oluyor" diyor Waldinger.
Waldinger belki hepimizin kalpten hissettiği bir gerçeği bilimle destekliyor. Öyleyse bize hayatımızı kendimize, insanlara ve diğer canlılara karşı daha çok sevgiyle doldurmaktan başka bir şey kalmıyor.
Waldinger'ın mutluluğun sırlarıyla ilgili TED konuşmasına da kulak vermek isteyebilirsiniz. www.ted.com/talks/